Start Art Town Standards Contact


In order to handle a complex shift of technology and finding strategies that lead to, for example, the UN's 17 goals, several perspectives are needed. We use the educational, artistic and futuristic as well as the interdisciplinary perspectives. It is necessary to use the imagination because the development paths are so vastly numerous.


We develop aesthetic abstractions and demonstrate methods and models that support and question normative concepts of beauty.

We often start with geometric structures, from simple to complex.

We are looking for artists, futurists and community planners to create a long-term project.


         

För att kunna hantera ett komplext teknikskifte och hitta strategier som leder till exempelvis FN:s 17 mål behövs flera perspektiv. Vi använder oss av det pedagogiska, det konstbaserade och det futuristiska samt tvärdisciplinära.perspektiv. Det är nödvändigt att använda fantasin eftersom utvecklingsvägarna är så ofantligt många.


Vi utvecklar estetiska abstraktioner och visar på metoder och modeller som både stöder och ifrågasätter normativa koncept av skönhet.

Vi inleder ofta med geometriska strukturer, från enkla till komplexa.

Vi söker konstnärer, futurister och samhällsplanerare för att skapa ett långsiktigt projekt.


Konsten blir ett sätt att öppna fantasin. Förändringen vi står inför är så stor att bara vår egen fantasi begränsar oss. Därför behöver omställningen konsten och även andra kulturella inslag.  

Projektet har förankrats i olika länder och organisationer samt personer som vill skjuta till resurs på något sätt säger Eric.


©  2020