Start Art Town Standards Contact


Nano City, the nanostructured city


The rooms, buildings and infrastructure of the nanostructured city


Tomorrow's plants for the mass production of nanotubes, nanoparticles and nanotechnical components impose demands on personnel and on the construction of buildings. Buildings with new types of rooms: Clean room. To work in such rooms, one has to wear clothes that remind you of astronauts. You can not just open a door to enter a clean room, but you must pass a lock. It is important to have a working space that has as few particles as possible. To further reduce the number of particles, the floor is perforated so that an air flow passes from the floor and out through valves in the ceiling. This, combined with a slight overpressure, makes the number of particles closer to one thousand times less than in a normal workroom.
Rum, byggnader och infrastruktur i den nanostrukturerade staden

Morgondagens anläggningar för massproduktion av nanorör, nanopartiklar och nanotekniska komponenter ställer krav på personal och byggande av byggnader. Byggnader med nya typer av rum: Clean room. För att arbeta i sådana rum måste man bära kläder som påminner om astronauter. Du kan inte bara öppna en dörr för att komma in i ett rent rum, men du måste passera ett lås. Det är viktigt att ha ett arbetsutrymme som har så få partiklar som möjligt. För att ytterligare minska antalet partiklar är golvet perforerat så att ett som har så få partiklar som möjligt. För att ytterligare minska antalet partiklar är golvet perforerat så att ett luftflöde passerar från golvet och ut genom ventiler i taket. Detta kombinerat med ett litet övertryck gör antalet partiklar närmare tusen gånger mindre än i ett normalt arbetsrum.©  2020