Start Art Town Standards Contact

Nanotekniken i innovations- och standardiseringssystemet

 Standardiseringen av terminologin hjälper de personer som är involverade i innovationsprocessen att ”tala samma språk”.

 Eric Båve valdes i maj 2010  in i den globala kommitténs arbete som  Sveriges representant. På så sätt har han byggt upp ett internationellt nätverk av experter.

 Arbetet är organiserat i fyra arbetsgrupper, som var och en består av 5-10 projektgrupper.

 Eric Båve har valt att delta i gruppen som handlar om hälsa, risker och miljö.

Den globala kommittén har namnet  ISO/TC 229 Nanotechnologies.

 Några exempel på färdiga standarder, som Eric Båve varit med att utveckla

 ISO/TR 13121:2011  Nanotechnologies – Nanomaterial risk evaluation

 ISO/TR 12885:2008  Nanotechnologies – Health and safety practices in  occupational settings relevant to nanotechnologies

 ISO/TR 10801:2010  Nanotechnologies – Generation of metal nanoparticles for   inhalation toxicity testing using the evaporation/ condensation method

 ISO/TR 10808:2010  Nanotechnologies – Characterization of nanoparticles in   inhalation exposure chambers for inhalation testing

ISO/TS 10867:2010 Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon nanotubes using near infrared photoluminescence spectroscopy

 ISO/TS 11251:2010 Nanotechnologies -- Characterization of volatile components in single-wall carbon nanotube samples using evolved gas analysis/gas chromatograph-massspectrometry

 ISO/TS 80004-1:2010 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms

 ISO/TS 80004-3:2010 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 3: Carbon nano-objects  

                                                                                    

 


 

 


Senast tillkomna standards

Två internationella standarder har nyligen publicerats av International Organization for Standardisation (ISO) för karakterisering och mätning av titandioxid (TiO2) och kalciumkarbonat, i form av torrt pulver. Dokumenten Nanotechnologies - Nanoscale titanium dioxide in powder form - Characteristics and measurement (ISO/TS 11937:2012) och Nanotechnologies - Nanoscale calcium carbonate in powder form - Characteristics and measurement (ISO/TS 11931:2012) innefattar bland annat karakteriseringsprotokoll för substanserna.

Den tekniska specifikationen (TS) 11937:2012 tillhandahåller metoder för att evaluera massfraktionen av TiO2 i mineralerna rutil och anatas, samt mätningar av de fyra parametrarna kristallstruktur, genomsnittlig kristallitstorlek, genomsnittlig primär partikelstorlek samt specifik ytarea. Källa: NIA Members Alert (1 Febr 2013)


©  2020