Start Art Town Standards Contact

©  2020


Eric Båve författare, civ.ing. talade på Samhällsbyggnadsdagarna måndag 1 oktober 2018 i Stockholm Water Front Congresshall. Ett arrangemang av Samhällsbyggarna.


Framtida lösningar för byggnader och städer med hjälp av nanoteknik är redan här, men är ojämnt fördelat. Byggnader och sensorsystem finns i regioner som Skåne, t.ex. Ideon Gateway i Lund. Ett 74 m högt miljöcertifierat hus med fasader som ändrar färg. Huset rymmer både arbetsplatser, övernattningsrum, restaurang och bra möteslokaler.

(Se bild)


Fler regioner och städer borde pröva nanotekniken. En offentlig diskussion om inriktningen av teknikskiftet behövs.Se mer under respektive flik: Art,  Town, Standards


Föreläsningar av Eric Båve

- Fredag 18 september 2020 keynotespeaker Mittuniversitet,   Sundsvall

- Torsdag 16 januari 2020 i Stockholm

- Onsdag 28 augusti 2019 i Sandviken

- Torsdag 22 november  2018 kl 19 i Borlänge

- Måndag 1 oktober 2018 i Stockholm Water Front   Congresshall

  Stadsbyggnad_Nr4_18_Nanostruktur.pdfDen nanostrukturerade staden, artikel - pdf


 Nanoteknikens historia, nuläge och framtid, särskilt grafen

Om tron på nanotekniken och vilka förhoppningar som drivit forskare och politiker att stödja förändringen från 1950-talet till i dag. Vad har vi för behov? Vilken roll kan artister och konstnärer samt kulturarbetare ha i förändringsprocessen?  

  Priser:

  Föreläsning    7 500,- SEK   (minst 45 min)

  Seminarium  25 000,-

  Workshop    35 000,-