Start Art Town Standards Contact

A digital platform for dialogue in planning more efficient, safer and nature conservation processes and systems.

Sensors in VA systems, traffic systems and other supply systems are examples of opportunities now available with the help of nanotechnology.

Presentation of the R & D project at the Municipal Technical Days in Tallinn 7-8.6.2018

Chief organizer SKTY Suomen Kuntatekniikan Yhdistys, Finnish Municipal Association
Presentor Eric Båve, Chairman of the Executive Committee of the SPWA, The Swedish public works association


Essittely:Kuntatekniikan päivät Tallinnassa 7.-8.6.2018

Pääjärjestäjä SKTY Suomen Kuntatekniikan Yhdistys, Suomen Kuntaliitto
Esittelijä Eric Båve, Ruotsin kaupungin rakentajien liiton toimeenpanevan komitean puheenjohtaja


Presentation av FoU-projektet på Kommunaltekniska dagarna i Tallinn 7-8.6.2018

Huvudarrangör SKTY Suomen Kuntatekniikan Yhdistys,  Finlands Kommunaltekniska förening

Presentatör Eric Båve, ordförande för  chefskommitten i Föreningen Sveriges Stadsbyggare


Digitaalinen foorumi vuoropuhelulle tehokkaiden, turvallisempien ja luonnonsuojeluprosessien ja -järjestelmien suunnittelussa.

VA-järjestelmien, liikennejärjestelmien ja muiden syöttöjärjestelmien anturit ovat esimerkkejä nyt saatavilla olevista mahdollisuuksista nanoteknologian avulla.

En digital plattform för dialog i planeringen av effektivare, säkrare och naturskyddande processer och system.

Sensorer i VA-system, trafiksystem och andra försörjningssystem är exempel på möjligheter som nu finns med nanoteknikens hjälp.


© Smartmix.eu  2018